Vrsta nekretnine
Cijena
Površina
Lokacija
Naselje

Zemljišta u građevinskom područjuZEMLJIŠTE U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU

Vaše se zemljište nalazi u građevinskom području?

Prvi uvjet za izgradnju bilo kakve građevine je da se Vaše zemljište nalazi u građevinskom području u okviru prostornih planova općine ili grada. Tek onda možete od nadležnih ureda zatražiti dozvolu za gradnju.

Ipak, Vaše zemljište može biti u:

izgrađenom dijelu građevinskog područja

neizgrađenom dijelu građevinskog područja.

Dozvolu za gradnju možete dobiti samo u prvom slučaju, tj. ako je zemljište u izgrađenom dijelu.

U suprotnom morate čekati da se za neizgrađeni dio građevinskog područja izradi UPU, što je kratica za Urbanistički plan uređenja. Tek onda možete zatražiti i dobiti lokacijsku dozvolu ili rješenje o uvjetima građenja.

Prikaz izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja

Što mogu izgraditi na svom zemljištu?

Prije svega, morate znati gdje se točno nalazi Vaše zemljište (naziv katastarske općine i broj katastarske čestice).

Potrebno je imati grafički prikaz prostornog plana općine ili grada u kojem se nalazi Vaše zemljište.

Ako se nalazi u većem gradu, potrebno je imati i grafički prikaz GUP-a (Generalni urbanistički plan). Neke od tih prostornih planova moguće je pronaći na internetu.

Grafički prikaz prostornih planova ima nekoliko različitih listova, a Vas zanima ‘namjena’, tj. dio u kojem se govori što se i gdje može graditi.

U grafičkom dijelu plana svaka boja ima i određeno slovo koje kazuje za kakvu vrstu građevina je moguće dobiti dozvolu.

U gradovima i naseljima moguće je graditi stambene zgrade u okviru dijela građevinskog područja za stambenu namjenu. Zone u kojima se mogu graditi stambene zgrade većinom su označene slovima S, M, M1 ili M2.

Te površine su žute, narančaste i purpurne boje. S druge strane, nije moguće dobiti dozvolu za stambenu zgradu ako se Vaše zemljište nalazi u zonama neke druge boje.

Koliko mogu izgraditi na svom zemljištu?

Upute koje slijede vrijede za GUP (Generalni urbanistički plan) Grada Zagreba, ali procedura je vrlo slična i za ostale gradove i općine.

Prije svega, Vaše morate znati gdje se točno nalazi zemljište.

Potrebno je imati grafički prikaz GUP-a (Generalni urbanistički plan), te odrediti dio grada u kojem se nalazi Vaše zemljište.

Grafički prikaz prostornih planova ima nekoliko različitih listova, a vas zanimaju listovi označeni sa ‘procedure’, tj. dio u kojem se govori kako i koliko se može graditi u pojedinim dijelovima grada.

Pronađite pod koje ‘urbano pravilo’ spada Vaše zemljište.Urbana pravila Vam govore koliko velika može biti zgrada unutar pojedinog područja. Granice pravila označene su plavom linijom, a svako pravilo nosi određeni broj koji je povezan s odredbama u tekstu.

Potrebno je imati tekstualni dio GUP-a (Generalni urbanistički plan) i u njemu pronaći urbano pravilo u okviru kojeg je Vaše zemljište.

Primjer: Za Vaše zemljište vrijedi urbano pravilo 2.9.

Pravilo 2.9. vrijedi za dio Trešnjevke, Radničku cestu, Heinzelovu ulicu i druge dijelove grada.

Odredbe u okviru ovog pravila su brojne; donosimo neke od važnijih:

izarađenost građevne čestice je do 50 %

Ako je Vaše zemljište veličine 1000 m², sama građevina može zauzeti samo 500 m², dok ostatak mora ostati neizgrađen.

najveći koeficijent iskoristivosti je 3,0

Ako je Vaše zemljište veličine 1000 m², , ukupna površina građevine koja se gradi (BRP) ne može biti veća od 3000 m².
­

« Povratak na novosti   |   24.11.2011
(c) Offero nekretnine d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica - Virtus dizajn