Vrsta nekretnine
Cijena
Površina
Lokacija
Naselje

Rješenje radi utvrđivanja građevne čestice

RJEŠENJE RADI UTVRĐIVANJA GRAĐEVNE ČESTICE
2.2. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice

Kada za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica ili zemljište nužno za redovnu uporabu građevine, parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice.

Rješenje se donosi na temelju dokumenata prostornog uređenja i posebnih propisa, te u skladu s pravilima struke.

Rješenje se može donijeti, odnosno građevna čestica utvrditi:

- ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina,

- ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina veća od površine nužne za redovitu uporabu te građevine ili kada je postojeća katastarska čestica takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovitu uporabu građevine koja je na njoj izgrađena,

- te za građevinu za stalno stanovanje izgrađene bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, ako je izgrađena u skladu s prostornim planom.

Postupak utvrđivanja građevne čestice pokreće se pismenim zahtjevom stranke (podnositelja zahtjeva) uz dokaz pravnog interesa, koji se predaje Područnom odsjeku za prostorno uređenju prema području na kojem se nalazi građevina za koju se traži utvrđenje građevne čestice, odnosno zemljišta za redovnu uporabu te građevine. Zahtjevu treba priložiti i odgovarajuću posebnu geodetsku podlogu katastarske čestice, izvod ili presliku izvoda iz katastarskog plana, te dokaz legalnosti građevine (postojeće građevine u smislu ovog Zakona), odnosno arhitektonski snimak izvedenog stanja za bespravno izgrađenu građevinu za stalno stanovanje. Zahtjev se taksira sa 70,00 kn državnih biljega.

« Povratak na novosti   |   24.11.2011
(c) Offero nekretnine d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica - Virtus dizajn