Vrsta nekretnine
Cijena
Površina
Lokacija
Naselje

Građevinsko zemljište, Zagreb (Pantovčak), 601 m2 Kozarčeve stube

Površina: 601,00 m2
Lokacija: Zagreb
Naselje: Pantovčak
Ulica: Kozarčeve stube
Cijena: 149.000 €
Broj soba/ureda:
Kat:
Ukupno katova:
Dizalo:
Centralno grijanje:
Etažno grijanje:
Balkon / terasa:
Garaža / parking:
Klima uređaj:
Internet priključak:
Telefonski priključak:
Namješteno:
Uredni papiri:
Opis:

Predmet prodaje je građevinsko zemljište površine 601 m2 Kozarčeve stube .
Zemljište se nalazi u mirnom okruženju u zelenilu udaljeno od Britanskog trga 900 m ili cca 10 min hoda.
Zemljište je istočno orijentirano
dimenzija 20m uz stube dužina 36m južna strana parcele 12,50 m
Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mješovite namjene:
- gradnja samostojećih građevina, iznimno, samo kao dovršetak postojeće strukture,
gradnja poluugrađenih građevina;
- najmanja površina građevne čestice je 700 m2
, najmanja širina građevne čestice uz
ulicu je 20,0 m;
- najveća izgrađenost građevne čestice je 25%;
- najveći GBP je 500 m2
;
- najveći ki 0,7;
- najmanji prirodni teren je 40% površine građevne čestice;
- najveća visina građevine je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao
potkrovlje;
- sva potrebna garažno-parkirališna mjesta osigurati na građevnoj čestici, i to 2 PGM/1
stan (najmanje 50% u garažama), a za druge namjene prema normativima ove
odluke;
- građevni pravac najmanje 5,0 m udaljen od regulacijske linije za glavnu i pomoćne
građevine, iznimno, na strmim terenima garaže se mogu locirati uz regulacijsku
liniju; u interpolacijama moguće je građevni pravac uskladiti s građevnim pravcem
postojećih građevina u ulici;
- najmanja udaljenost glavne građevine od međe susjedne građevne čestice je 4,0 m;
- rekonstrukcija i gradnja novih građevina i interpolacija na česticama jednakim ili
većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju osim širine građevne
čestice uz ulicu i udaljenosti od međe susjedne građevne čestice koja je najmanje 3,0
m, s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez
povećanja;
- 45 -
- rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija i na
građevnim česticama manjim od 700 m2
, uz uvjet da je najveći GBP 500 m2
i najveći
ki 0,7; najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao
potkrovlje; 1 PGM/1 stan; najmanja udaljenost glavne građevine od međe susjedne
građevne čestice 3,0 m, iznimno postojeća, osim kod interpolacije; ako je postojeća
građevina poluugrađena ili ugrađena i nova građevina može biti kao postojeća, drugi
lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto
postojećih, GBP, ki i visina veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja;
u interpolacijama građevna čestica ne može biti manja od 500 m2
za slobodnostojeće,
a 400 m2
za poluugrađene građevine, 2 PGM/1 stan, a ostalo prema pravilima za
rekonstrukciju, dogradnju i gradnju nove građevine umjesto postojeće;

Komunalije:
Gradski plin
Gradski vodovod
Gradska kanalizacija
Telefon
Dozvole:
vlasnički list

(c) Offero nekretnine d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica - Virtus dizajn